Sobre nós

Somos La Cocina Gráfica, o mundo gráfico do Colexio Hogar Afundación.

Este nome ven da necesidade de transmitir o que estamos comezando a ser, experimentadores das tecnoloxías gráficas, mediante a combinación dos nosos ingredientes, que son os materiais, as tintas, os pigmentos, as máquinas, para obter unha chea de produtos gráficos.

A nosa razón de ser é a formación dos nosos alunos, pero queremos ir máis lonxe, atraíndo ás empresas ofertando una formación técnica de calidade y un espazo onde se poidan facer pruebas e testes e que contribúan ao desenvolvemento do tecido industrial da nosa entorna.

O Colexio Hogar Afundación, é un Centro de Formación Profesional, con 600 alunos que cursan estudos nas familias de Fabricación Mecánica, Soldadura, Electricidade-Electrónica e Artes Gráficas, fundado no ano 1948. 100 de estes alunos na familia de Artes Gráficas. O Colexio Hogar é un centro de referencia no sul de Galicia.

Formamos profesionais e persoas e temos unha máxima:

“Cuando gozas a perseguir un sono, nada é quén de pararte”

unha frase dun grande campeón como Marc Márquez, e que nno pode refrexar mellor a nosa filosofía.

Sede de La Cocina Gráfica